Krisesenteret i Stavanger

Krisesenteret i Stavanger er et kommunalt tilbud til kvinner, menn og deres barn.

Stavanger kommune driver Krisesenteret for egne innbyggere, samt innbyggere i følgende kommuner: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Sokndal, Strand og Time. 

Krisesenteret i Stavanger skal gi et tilbud til fysisk, psykisk og seksuelt mishandlede kvinner, menn og deres barn, her innunder også individer utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel.

Tjenester Krisesenteret tilbyr:

-     Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler

-     Bistand til å ordne praktiske utfordringer som økonomi og nytt bosted.

-      Foreldreveiledning

-      Et midlertidig bosted når dette er nødvendig.

-      Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, Alternativ til vold, NAV og andre.

Årsmelding 2015

Krisesenteret har åpent hele døgnet.
Tlf: 51 53 06 23

Krisesenteret for menn
Tlf: 51 53 22 27

ksis@stavanger.kommune.no

Postadresser: 

Krisesenteret i Stavanger, Postboks 8095 Forus, 4068 Stavanger (offentlig post)

Krisesenteret i Stavanger, Postboks 503, 4003 Stavanger (for privat post eller post unntatt offentlighet) 

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Smartbyen Stavanger

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen