Er du mann og utsatt for vold?

Mange menn trenger et tilbud, noen å snakke med og et sted å gå når de lever med vold.

Volden som rammer menn

På Krisesenteret vet vi at vold i parforhold og andre nære relasjoner også rammer menn.

Krisesenteret i Stavanger har et eget krisesenter for menn. Vi har sett at det er behov for et slikt tilbud og har lang erfaring med å treffe menn som opplever vold.

Du som mann kan ta kontakt med oss for å få hjelp i en vanskelig situasjon. Dette gjelder enten du blir utsatt for fysisk vold som slag og spark, psykisk vold som trusler og trakassering, eller annen type vold i familien som menneskehandel, tvangsekteskap eller seksuell vold.

Hva kan vi tilby?

Krisesenteret for menn har både et dagtilbud i form av råd og veiledning, samt et midlertidig botilbud for de som trenger det. Det er et lavterskeltilbud, som betyr at du ikke trenger timeavtale eller henvisning for å ta kontakt med oss. Tilbudet er gratis.

De ansatte på Krisesenteret kan veilede deg i å ta de valgene som er rette for deg. Det er du selv som bestemmer hva du trenger hjelp til og hva som er riktige beslutninger fro deg. Vi møter deg med respekt og kan hjelpe deg å sortere alternativer for å komme ut av en vanskelig situasjon.

Krisesenteret er døgnåpent. Vi kan også nåes på telefon til alle døgnets tider. Ta kontakt!

Krisetelefonen for menn: 51 53 22 27

E-post: ksis@stavanger.kommune.no

 

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam