Å bo på Krisesenteret

På Krisesenteret har vi et todelt tilbud, enten som dagbruker eller som beboer. Det er fullt mulig å komme til Krisesenteret kun for å snakke om situasjonen din, uten å benytte seg av botilbudet. Informasjonen under er for de som har behov for å komme seg vekk fra hjemmet og benytte seg av Krisesenterets botilbud.

Hva skal jeg ta med?

På Krisesenteret er det godt kvalifiserte ansatte som er klar til å ta i mot deg 24 timer i døgnet, hele året. Vi ser ofte at de som kommer til oss er nødt å flykte i akutte situasjoner og har begrenset mulighet til å ta med seg nødvendige ting. Derfor har vi mulighet her til å ordne alle nødvendigheter til deg (og dine barn), dersom nødvendig. Vi vil likevel oppfordre deg til å pakke litt før du kommer til Krisesenteret, dersom det er mulig. Det vi anbefaler at du tar med er:

- En liten bag med klær, nødvendige hygieneartikler

- Pass og/eller ID-papirer

- Bankkort og eventuell kodebrikke til bank

- Vigselsattest, fødselsattest til barn

- Medisiner og resepter

Hva skjer når jeg kommer på Krisesenteret?

På Krisesenteret blir du tatt i mot av ansatte som har god erfaring i vold og samtaler om vold. Når du kommer til Krisesenteret får du anledning til å slappe av, og snakke med en ansatt om situasjonen din.

Vi vil stille deg spørsmål om hvem du er og hva som gjorde at du ønsket å oppsøke Krisesenteret. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å snakke og hva du vil si. Det eneste vi ber om aller først er noen få personopplysninger, samt avklare sikkerhetssituasjonen rundt deg. Dette gjør vi fordi vår primære oppgave her på Krisesenteret er at du og de andre som oppholder seg hos oss er trygge.

Du vil få tildelt en egen primærkontakt etter morgenmøtet første virkedag etter at du er kommet til Krisesenteret. Denne personen er den du trenger å forholde deg til når det kommer til din situasjon og hva du trenger hjelp med.

Hva skjer videre?

På Krisesenteret legger vi fokus på å hjelpe deg med det du trenger for å komme videre i livet ditt. Noen trenger kun en plass å bo frem til de kan finne en egen plass å bo, noen trenger hjelp med å få på plass det økonomiske og ha kontakt med NAV, noen trenger å bli formidlet til advokat og /eller politi, eller andre ting. Vi avklarer hva du trenger hjelp til sammen. Vi har inntil seks uker botid på Krisesenteret, og i løpet av denne tiden hjelper vi deg videre til det du selv ønsker. 

Dersom du lurer på om du skal oppsøke Krisesenteret, ta kontakt med oss på 51 53 06 23 eller ksis@stavanger.kommune.no. Du kan lese mer under fanen til venstre: "Men er det vold da?"

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen