Rapporter

Her finner du årsmeldinger og andre rapporter vedrørende krisesentertilbud

Årsmeldingen fra foregående år blir lagt ut på nettsidene i løpet av april måned.

Årsmelding 2011

Årsmelding 2012

Årsmelding 2013

Årsmelding 2014

Årsmelding 2015

Årsmelding 2016

Fotograf: Lars Foss Monsen / Andreas Viste

Tilsynsrapport etter tilsyn av Fylkesmannen november 2015.

Brukerundersøkelsen 2012

For nasjonal krisesenterstatistikk, se www.krisesenter.com

Evalueringen av kommunenes implementering av krisesenterloven (Bakketeig, Stang, Madsen, Smette og Stafansen 2015. Gjennomført av NOVA på oppdrag av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) 

Veileder til Krisesenterloven (2015, utgitt av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet)

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen