Sårbare grupper

Krisesenteret i Stavanger har et tilbud til alle som er utsatt for vold i nære relasjoner

 

Både livssituasjon og bakgrunn har betydning for utsatthet for vold, hvordan volden oppleves og ikke minst for muligheten til å komme seg ut av en relasjon preget av vold. Når volden kommer i tillegg til andre forhold som kan være med på å gjøre livssituasjonen vanskelig, blir enkelte grupper ekstra sårbare.

Faktorer som kan påvirke sårbarheten er kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering og sosioøkonomisk bakgrunn. Sårbarheten kan også øke ved ulike forhold som graviditet, migrasjon og rus.

Krisesenteret i Stavanger gir et tilbud til alle som er utsatt for vold, uavhengig av bakgrunn eller eventuell tilleggsproblematikk. Det finnes egne koordinatorer med kompetanse på volden som rammer eldre, voldsutsatte med utfordringer knyttet til rus og psykiatri, samt voldsutsatte minoriteter. Vi er også oppdaterte på hvordan volden rammer gravide, LHBT personer, mennesker med funksjonsnedsettelser og hvordan volden rammer menn og kvinner ulikt (Se egen fane om menn og vold).

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen