Flerspråklige barn

Det er en målsetting at barn med en flerkulturell bakgrunn skal integreres i et fellesskap og gis et godt og utviklende barnehagetilbud.

Det er en målsetting at alle barn deltar aktivt i et inkluderende felleskap. Barnehagen verdsetter mangfoldighet og bygger et felleskap med rom for ulikhet.

Barn som har en flerspråklig / flerkulturell bakgrunn skal inkluderes i et fellesskap og gis et godt og utviklende barnehagetilbud.

Kommunen har følgende tiltak for barn med flerspråkligbakgrunn:

  • Flerspråklig assistent
  • Barnehage for nyankomne flytninger
  • Prioritet i supplerende barnehageopptak

Flerspråklig assistent
De foresatte kan i samarbeid med barnehagen søke om flerspråklig assistent for sitt barn.

Flerspråklige assistenten skal: 

  • Bidra til at alle barna i barnegruppen inkluderes i et fellesskap.
  • Medvirke til at barna kan forstå og gjøre seg forstått i barnehagen.
  • Bidra til brobygging og kulturformidling.
  • Sørge for god kontakt med foreldrene. 

Om barnehagetilbud for nyankomne flyktningers barn
Stavanger kommune har en innføringsbarnehage lokalisert på Johannes Læringssenter.  Opptak skjer i samarbeid med kommunens flyktningeseksjon. Tilbudet er gratis for barn av deltakere i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

 

 

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen