Tidlig hjelp

Stavanger kommune har opprettet en rådgiverstilling for psykisk helsearbeidet rettet mot barn i førskolealder. Ved å tilby tidlig hjelp til barn, foreldre og ansatte i barnehagen håper vi å kunne forebygge større vansker for barnet og familien.

Stavanger kommune har en rådgiverstilling for psykisk helsearbeidet rettet mot barn i barnehagealder. Ved å tilby tidlig hjelp til barn, foreldre og ansatte i barnehagen håper vi å kunne forebygge større vansker for barnet og familien.

Målsettingen er å fremme trivsel og god psykisk helse for små barn i deres hverdag. Videre målsetting er å styrke samarbeidet mellom hjem og barnehage. Tilbudet gjelder for alle private og kommunale barnehager i Stavanger kommune.

Les mer om tilbudet på Ressurssenterets nettsider

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen