Tidlig innsats i barnehagen

Prosjektet Rett hjelp - tidlig (Kvello-prosjektet) har som mål at barn i aldersgruppen 0-6 år med vansker eller som lever under vanskelige kår skal få rett hjelp.

Delmålene i prosjektet er:

  • Barn i Stavanger kommune som er risikoutsatt eller som har utviklet psykososiale vansker blir sett, og identifisert, tidlig.
  • Barn i Stavanger kommune møter ansatte med kartleggingskompetanse, og kompetanse på hvilke tiltak som virker.
  • Barn og foresatte i Stavanger kommune møter ansatte som er koordinert, samhandler og jobber helhetlig til deres beste.
  • Barn i Stavanger kommune med vansker, eller som lever under vanskelige oppvekstvilkår, mottar treffsikre evidensbaserte tiltak, som tilfredsstiller deres behov.

Metode
Tverrfaglig observasjonskorps bestående av representanter fra PPT, helsestasjon, barnevern og fysio- og ergoterapi observerer barn i barnehagen. Barna er anonyme for korpset. Resultatet av observasjonene drøftes i stormøtet med styrer og pedagogiske ledere. Videre utredning, henvisning eller tiltak skjer i samråd med foreldrene. Alle notater oppbevares i barnehagen. Foreldrene blir informert på forhånd før observasjonene starter. I tillegg skal PPT observere og gi tilbakemelding på system.

Opplæring
Korpsmedlemmene har gjennomgått fem dagers opplæring: En dag med interne forelesere der tema var observasjon, og fire dager med Øyvind Kvello der tema var barns utvikling og risiko og beskyttelsesfaktorer. I tillegg har korpsmedlemmene gjennomført lesesirkler basert på utvalgt kapitler i Utredning av atferdsvansker, omsorgssvikt og mishandling av Øyvind Kvello.

Fem barnehager deltok i første fase av prosjektet, Kvaleberg, Vågedalen og Tastavarden (kommunale) og Trollberget og Auglendsdalen (private). Fem observasjonskorps ble satt sammen.

I 2011 utvides prosjektet med fem barnehager og antall korps økes fra fem til seks. De fem nye barnehagene er Steinhagen, Skeie, Aubeberget, Huskestua, Kløvereng og Geitastova.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen