Barn født i september,oktober og november

Regjeringen ønsker å gi flere barn rett til plass for å korte ned ventetiden på barnehageplass.

Barn født i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av  måneden de fyller ett år.

Foreldre som ikke søker barnehageplass i hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars, eller takker nei til barnehageplassen selv om barnet har rett til plass, har etter søknad rett til plass ved neste hovedopptak.

Barnet kan likevel få tilbud om barnehageplass i supplerende/løpende opptak gjennom året. Det er foreldres ønsker om oppstart, prioritet og søknadsdato som angir når barnet får tilbud om plass.

Betaling for opphold i barnehage for barn født september, oktober og november.
Det vil være opp til foreldrene å velge om de ønsker oppstart i den måneden barnet fyller ett år. Foreldre plikter å betale foreldrebetaling fra den måneden barnet begynner i barnehagen. Dersom foreldre med barn født i september, oktober eller november takker ja til plass fra august, må de betale for plassen fra denne måneden.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen