Barn født i september,oktober og november

Regjeringen ønsker å gi flere barn rett til plass for å korte ned ventetiden på barnehageplass.

Barn født i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av  måneden de fyller ett år.

Foreldre som ikke søker barnehageplass i hovedopptaket med søknadsfrist 1. mars, eller takker nei til barnehageplassen selv om barnet har rett til plass, har etter søknad rett til plass ved neste hovedopptak.

Barnet kan likevel få tilbud om barnehageplass i supplerende/løpende opptak gjennom året. Det er foreldres ønsker om oppstart, prioritet og søknadsdato som angir når barnet får tilbud om plass.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen