Spørsmål og svar om barnehageopptaket

Søknadsfrist i hovedopptaket er 1.mars 2017. Du kan likevel søke om barnehageplass hele året via vårt opptakssystem IST-barnehage. Det er en fordel å søke så tidlig som mulig for å opparbeide ansiennitet ut fra søknadsdato. Ikke-kommunale barnehager har egne opptakskriterier. Se den enkelte barnehages nettside.

Hovedopptaket er ferdig når alle barn med lovfestet rett har fått tilbud om barnehageplass.
NB! Opptakssystemet er stengt for endring i barnehagesøknaden 1. mars-1.mai.

English version

Hvem har lovfestet rett til barnehageplass? Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, såfremt det er søkt innen fristen og barnet er bosatt i Stavanger kommune ved oppstart i barnehagen.

Når må barnet begynne i barnehagen? For å komme i betraktning i hovedopptaket må dere ønske at barnet begynner i barnehagen ved oppstart i august. September, oktober og novemberbarn kan velge å begynne i måneden de fyller ett år.

Hvor mange barnehager kan jeg føre opp i søknaden? Fire.

Hvordan tildeles barnehageplassene? De tildeles etter prioritet og søknadsdato. Det er en fordel å søke så tidlig som mulig.

Hva hvis jeg ikke får plass i de barnehagene jeg har satt opp? Du vil få tilbud om plass i en annen barnehage . Hvis du har krysset av for at du ønsker å stå som søker i andre bydeler i kommunen kan du få tilbud i en annen bydel.

Hva om jeg bare ønsker å søke plass i barnehager i min bydel? Det gjør at det tar lenger tid å få barnehageplass. Kommunen har plikt til å gi tilbud om barnehageplass til alle barn med barnehagerett. Den plikten gjelder ikke å gi tilbud i den bydelen du ønsker.

Hvis mitt barn har lovfestet rett til plass, kan jeg bestemme hvilken barnehageplass jeg vil ha? Nei, kommunen har oppfylt sin plikt til å gi barnehageplass når du har fått tilbud om barnehageplass, selv om dette er en plass du ikke har søkt.

Hvis jeg har fått plass i en barnehage som jeg ikke har valgt, kan jeg stå på søkerlisten til den barnehagen jeg har som 1. alternativ?

Da kan du gjøre ett av to:

1. Du kan ta imot plassen og stå på venteliste til ditt 1. alternativ. Da er du i hvert fall sikret barnehageplass ved oppstart i august. Hvis du finner ut at du likevel ikke vil ha plassen, kan du si opp plassen i IST BARNEHAGE og søke på nytt for å komme på søkerlisten igjen. Du vil da få ny søknadsdato og havne bak de med tidligere dato og dermed lenger ansiennitet.

2. Du kan takke nei til plassen og stå på søkerlisten til ditt 1. alternativ. Hvis du takker nei til den plassen du er tilbudt har du ikke rett til et nytt tilbud fra kommunen. Du har imidlertid rett til å bli satt på søkerlisten til ditt 1. alternativ. Det betyr at barnet kan stå uten barnehageplass ved oppstart i august.

Hva om jeg ønsker å bytte barnehageplass? Du kan søke om å bytte barnehageplass. Vær obs på at søknaden er BINDENDE! Det vil si at nåværende barnehageplass automatisk vil bli sagt opp fra det tidspunktet du har fått ny barnehageplass.

Dersom du ønsker å bytte fra ikke-kommunal til kommunal barnehage er det viktig at du sjekker vedtektene i den barnehagen du flytter FRA, fordi det kan ha betydning for din betaling av barnehageplass.

Hva innebærer supplerende opptak? Supplerende opptak foretas fortløpende hvis det blir ledige plasser i løpet av året, etter at alle barn med rett har fått et tilbud om plass. Alle barn, også de som er født etter 30.november og/eller barn det er søkt for etter fristen 1. mars, samt søkere som ønsker å bytte barnehageplass kan komme i betraktning her. Tilbud om plass gis etter gitte opptakskriterier, prioritet og søknadsdato.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen