Søk barnehageplass!

Etter vedtak i kommunalstyret for oppvekst 14.12.2016 om neddimensjonering av barnehageplasser er søknadsfristen endret til 1. mars 2017.

Ikke-kommunale og kommunale barnehager er med i et samordnet barnehageopptak. Barnehageplass tildeles etter opptakskriterier. I hovedopptaket tildeler kommunale barnehager plass til barn med lovfestet rett til barnehageplass. Det gjelder:

  • barn som det er søkt for innen fristen 1.mars 2017
  • barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass
  • barn som er bosatt i Stavanger kommune ved oppstart i barnehage

Alle tre kriterier må oppfylles for å få lovfestet rett til barnehageplass. Søk barnehageplass

Egne kriterier for private barnehager
Ikke-kommunale barnehager følger egne opptakskriterier i egne vedtekter. Se den enkelte barnehages nettside. Kommunens opptakssystem på nett vil være stengt for endring i barnehagesøknaden i tidsrommet 1. mars-1.mai.

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen