Stavangerbarnehagen

Stavangerbarnehagen er et felles kvalitetsprosjekt mellom private og kommunale barnehager.

Stavangerbarnehagen har en felles kvalitetsplattformen som er gjeldende for alle barnehagene i Stavanger. Barn i Stavangerbarnehagen skal bli sett og møtt av kompetente voksne som legger til rette for barns helhetlig utvikling.  Personalets pedagogiske kompetanse er en av de viktigste kvalitetsfaktorene for innholdet i barnehagen. Det viktigste i dette arbeidet er at kvaliteten sikres i alle ledd og når helt frem til alle barn.  

Stavangerbarnehagens kvalitetsplattform er et viktig virkemiddel for å styrke kvaliteten i barnehagene, og redusere kvalitetsvariasjoner mellom barnehager. Den felles kvalitetsplattformen for alle barnehagene i kommunen innebærer at alle ansatte skal inneha en gjennomgående basiskompetanse innen fire kvalitetssøyler:

  • Språkkompetanse
  • Relasjonskompetanse
  • Interkulturell kompetanse
  • Kompetanse om tidlig innsats.

Satsningsområdene er valgt fordi de er grunnleggende og utviklingsfremmende for barnets utvikling, læring og danning. Kvalitetssøylene er forankret i nasjonale og lokale føringer. Vår kvalitetsplattform skal også være kjent for foreldre, som vil bli tilbudt foreldrekurs om satsningsområdene. 

Se filmen om Stavangerbarnehagen

Får mer informasjon om kvalitetsplattformen kan du lese i vår:

Kvalitetsplan "Stadig bedre".

Modellen under viser en illustrasjon av Stavangerbarnehagens kvalitetsplattform.

Implementeringsveileder for Stavangerbarnehagen
I denne veilederen vil du finne de viktisgte faktorene for å lykkes med praktisk implementeringsarbeid i barnehagen.

 

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen