Bolignummer

Dersom det er flere boenheter bak felles inngang, skal boenhetene tildeles bolignummer. Dette blir leilighetens unike adresse. Kommunen tildeler bolignummer ved igangsettingstillatelse, og bestiller bolignummeroblater fra kartverket.

Det er lurt av utbyggere å ha et godt samarbeid med kommunen tidlig i nye boligprosjekter. Når plantegningene er klare, kan utbygger kontakte kommunen for å bli enige om bolignummer. På den måten kan man bruke rett nummer på leilighetene fra starten, i stedet for å potensielt forvirre kjøpere med egenproduserte leilighetsnummer. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at bolignumrene ikke vil bli registeret i matrikkelen før igangsettingstillatelse, så hvis det blir endringer i tegningene er det viktig at adresseansvarlig i kommunen blir informert om endringene. 

 

Bolignummeret gjør det lettere for utrykningspersonell å finne fram til rett leilighet, da disse skal tildeles fortløpende til venstre for inngang/trapp. I Stavanger kommune har tidligere praksis vært å ta utgangspunkt i heis, men fra 01.01.2011 følger vi nasjonal standard for nye boenheter og tar utgangspunkt i trapp.

 

Bolignummeret består av én bokstav og fire tall. Ved utsending av adressemerker mottar du to merker. Det ene adressemerket skal festes på eller ved døren, og det andre kan du plassere på et egnet sted der det er naturlig å vise adressen.

Bokstaven forteller om du bor i en Hovedetasje, Loftsetasje, Underetasje eller Kjelleretasje. De to første tallene sier hvilken etasje inngangen til leiligheten din ligger i. De to siste tallene er leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre når man kommer opp trappen. I første etasje/inngangsetasje tildeles bolignumrene mot venstre fra hovedinngangen.

For eksempel:

H0201: H står for hovedetasje, 02 står for andre etasje og 01 står for første bolig til venstre.

Du bor i Strandgt. 2 H0203: H0203 viser altså at leiligheten ligger i andre etasje, og at det er den tredje leiligheten fra venstre.

I Kartverkets nettjeneste Se eiendom vil du kunne se hvilke bolignummer som er registrert på en veiadresse med flere boenheter.

 

Kontaktinformasjon:

Iren N. Pallesen tlf: 51 50 75 36

Susanne Kråkenes tlf: 51 50 71 32

 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam