Steds- og gatenavn

Stedsnavn

Saker om stedsnavn sendes til uttalelse til grunneiere med samme navn, så til bydelsutvalget og deretter til gatenavnutvalget som gir en innstilling til Statens navnekonsulenter. Statens Kartverk gjør endelig vedtak.

Gatenavn

Offisielle gatenavn i Stavanger (pr. 17.03.2017)

Administrasjonen definerer hvor en gate begynner og slutter, mens navn på gater, plasser og offentlige institusjoner vedtas i kommunens gatenavnutvalg (politisk utvalg). Publikum kan sende inn forslag til navn. Administrasjonen utarbeider sak med forslag til navn på nye objekter. Forslagene sendes på høring til:

  • Statens navnekonsulenter, som skal gi uttalelse
    til skrivemåten av navnene.
  • Bydelsutvalget, som skal gi uttalelse om selve navnevalget.
  • Gatenavnutvalget gjør endelig vedtak.

Berørte (eiere av bygg med adresse knyttet til det aktuelle gateløpet) er ikke høringspart, men blir orientert ved kopi av saken. Berørte kan gi innspill til bydelsutvalget.

Vedtak om gatenavn er endelig, og kan ikke påklages.

Oversikt over nye og endrede gatenavn

Kontaktinformasjon

Gatenavnutvalget

Susanne Kråkenes tlf: 51 50 71 32

Iren N. Pallesen tlf: 51 50 75 36

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam