Brannsikring trehusbyen

Stavanger kommune koordinerer arbeidet med brannsikring av trehusbyen.

Stavanger har Europas største sammenhengende trehusbebyggelse, oppført fra rundt 1700 fram til 1955. Totalt dreier det seg om i overkant av 8000 bygninger. Stavangers samlede trehusbebyggelse vurderes som viktig i nasjonal sammenheng, og er vesentlig for Stavangers identitet og særpreg.

I 2008 vedtok formannskapet en strategi for sikring av trehusbyen. Med den som utgangspunkt arbeider Stavanger kommune permanent med å redusere faren for bybrann.

Oversikt over trehusbyen i StavangerDet er bestemt å fokusere på den eldste delen av trehusbyen, siden denne delen har størst fare for en stor og ødeleggende brann. Husene ligger tett, smale gater byr på utfordringer for brannbiler og deler av bebyggelsen representerer store verneverdier som er viktige å sikre for ettertiden.

Dette gjelder områdene merket gult og svart på kartet. (Klikk på kartet for å se større versjon).

Flere mindre prosjekter er samlet under samme parably, og målet å finne fram til og sette i verk effektive tiltak som kan forhindre en ødeleggende storbrann (konflagrasjon).

Brannsikkerhetsplanen for trehusbebyggelsen i Stavanger konkretiserer tiltakene vi arbeider med. Planen revideres annet hvert år.

Stavanger kommune samarbeider tett med Brannvesenet Sør-Rogaland i arbeidet. Vi søker også bistand og råd fra byantikvar, fylkeskonservator, Riksantikvaren, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og andre ved behov.

En viktig del av arbeidet med å forhindre brann i trehusbyen hviler på beboerne og huseierne. Kommunikasjon med og informasjon til disse inngår i brannsikringsarbeidet for trehusbyen.

Kontakt: Branningeniør Georg Kalland, Stavanger eiendom: 51 50 85 44.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen