Kjøp av kommunal grunn

Dersom du ønsker å kjøpe tilleggsareal til din eiendom benyttes denne tjeneste. Dette krever vanligvis godkjenning av delingssøknaden hos kommunen.

Hva gjør kunden:
Sjekke kommunale planer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan). Dette finner du i kommunens kartportal. Arealet som ønskes kjøpt må (bør) være regulert til boligareal. Send inn søknad om kjøp av parsell, med vedlagt kart hvor arealet er inntegnet.

Hva gjør kommunen:
Kultur og byutvikling (KBU) v/Geodata mottar søknad med vedlegg og oversender saken til foreløpig uttalelse hos KBU v/Byplan som gjennomgår søknaden.

Ved positivt svar, kontaktes søker for å utforme kjøpekontrakt som må godkjennes av rådmannen.

Deretter må søknad sendes Byplan som gjør et formelt delingsvedtak.

Saken går så tilbake til Geodata for gjennomføring/oppmåling av arealet.

  
Hvilke krav stilles:
Søknad om kjøp av tilleggsareal må underskrives av hjemmelshaverne (kjøperne). Kart fra kommunens kartportal hvor kartet må inneholde omsøkt areal.

Skjema og informasjonsmateriell: 
Søknad på vanlig brevark eller Rekvisisjon av kartforretning/Søknad om deling av grunneiendom

Behandlingstid :
Denne type saker har ikke høyeste prioritet men vil bli behandlet ved ledig kapasitet 
  
Henvendelser:
Servicetorget, telefon: 51 50 70 90

E-post : postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Kostnader:  
Gebyr for saksbehandling og fradeling samt kr 500 - 2500,- pr m² for grunn / ev ved takst og overskjøting.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen