Likningsverdi

Likningsverdien brukes til å beregne formueskatt – som kreves inn av Staten. Spørsmål om likningsverdi må derfor rettes til Skatteetaten 

Stavanger kommune kan hjelpe deg med opplysninger om byggeår og boligtype (leilighet, småhus eller enebolig).

Kommunen har slike opplysninger for de fleste bygninger i kommunen.

Ta kontakt på e-post: postmottak.innbyggerservice@stavanger.kommune.no
Telefon: 51 50 70 90
Frammøte: Innbyggerservice, Olav Kyrres gate 23 

Kommunen kan ikke hjelpe deg med informasjon om P-ROM/boligareal
Kommunen har ikke registrert opplysninger om P-ROM/Boligareal.
P-ROM er alt som defineres som oppholdsrom i boligen, f.eks. stue, kjøkken, soverom, vaskerom, bad og entré.

Hvordan få tilgang på areal for P-ROM/Boligareal (BOA)?

Alternativ 1:
Hvis boligen er solgt eller omsatt siste 10 år kan du ha fått oppgitt dette arealet i salgsoppgave eller takstdokument.

Alternativ 2:
Måle bolig etter regler gitt på Skatteetatens sine regler gitt i brev/internettside

Hvis du trenger tilgang på tegninger: 
Kommunen har  tegninger på bygg som er godkjent etter 1930. Du kan få tilgang på saksmappe for gjennomsyn hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gt 23. Ring først eller send en henvendelse til e-postadressen som er nevnt ovenfor.


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam