Grensejustering

Dersom du vil fastlegge eiendomsgrenser benyttes denne tjenesten.

Hva gjør kunden:
Sende inn rekvisisjon av oppmålingsforretning med kart som markerer eiendommens eller grenselinjens beliggenhet.

Hva gjør kommunen:
Kultur og byutvikling (KBU) geodataavdelingen mottar søknad med vedlegg og oppnevner kundeansvarlig, som gjennomgår søknaden.

Godkjent søknad resulterer i en oppmålingsforretning som er et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer.

Deretter utstedes et matrikkelbrev (målebrev) som viser de fastsatte grensene for eiendommen.

Hvilke krav stilles:

  • Fullstendig utfylt skjema.
  • Rekvisisjon av forretningen må underskrives av hjemmelshaver.
  • Situasjonskart fra kommunens kartportal.
  • Samtlige involverte parter må samtykke ved en eventuell grensejustering.

Skjema og informasjonsmateriell:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning / Søknad om deling av grunneiendom.

Skjemaet kan også bestilles på Servicetorget.

Behandlingstid:
Inntil 3 måneder. Kontakt kundeansvarlig vedrørende behandlingstid.

Kontakt:
Servicetorget, telefon 51 50 70 90

E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Kostnader: gebyrregulativ 


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen