Grensepåvisning

Dersom du ønsker å få påvist grensepunkt for eiendommer benyttes denne tjenesten. Gjelder kun eiendommer med koordinatbestemte matrikkelbrev (målebrev). Andre må rekvirere kartforretning.

Hva gjør kunden:
Rekvirere grensepåvisning etter matrikkelbrev (målebrev). Legge ved et situasjonskart/målebrev som viser hvilke grensepunkter som ønskes påvist.

Hva gjør kommunen:
Kontrollerer og registrerer søknaden. Utfører oppdraget. Grensepunkt blir merket og berørte parter blir orientert.

Hvilke krav stilles:
Riktig utfylt søknad med situasjonskart eller målebrev inneholdende ønskede påviste grensepunkter. Det må være koordinatbestemte grensepunkter.

Skjema og informasjonsmateriell:
Rekvisisjon av oppmålingsforretning/Søknad om deling av grunneiendom (pdf)

Behandlingstid: Inntil 3 uker

Henvendelser:
Innbyggerservice, telefon: 51 50 70 90

E-post : postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Kostnader: gebyrregulativ


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam