Sammenslåing

Dersom du ønsker å slå sammen eiendommer benyttes denne tjenesten.

Hva gjør kunden:
Fylle ut skjema for sammenslåing (sammenføying) av eiendommer

Hva gjør kommunen:
Geodataavdelingen kontrollerer skjemaet, fyller ut sin del av skjemaet og sender det videre til Statens kartverk Tinglysingen for sammenslåing (tinglysing).

Hvilke krav stilles:
Fullstendig utfylt skjema for sammenslåing.

Betingelser som må være oppfylt for at sammenslåing skal kunne gjennomføres:

·        samme hjemmelshavere (eiere)

·        eiendommen som skal utgå må være heftefri, eventuelt ha samme heftelser som eiendommen som skal bestå

·        de ulike eiendommene skal som hovedregel grense til hverandre

·        samtlige hjemmelshavere må undertegne skjemaet. Dersom det er et firma som står som eier, må den som i følge firmaattest har signaturrett signere. (Legg ved firmaattest - ikke eldre enn ett år)

 

Behandlingstid: ca 3 uker.

Kontakt oss:
Innbyggerservice, telefon 51 50 70 90
E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Kostnader: Ingen kostnader


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam