Umatrikulert veigrunn

Ved matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (registrering av eksisterende uregistrert grunn) uten nøyaktig fastlegging av eiendomsgrensene og ved fradeling av hel teig brukes denne tjenesten.

Hva gjør kunden:
Sender inn rekvisisjon m/kart som markerer "registreringsbrevets" omfang.

Hva gjør kommunen:
Kultur og byutvikling (KBU) geodataavdelingen kontrollerer og registrerer søknaden. Godkjent søknad blir gjennomført ved å matrikulere umatrikulert grunn (utstedelse av registreringsbrev).

Hvilke krav stilles:
Fullstendig utfylt rekvisisjon underskrevet av hjemmelshaver. Situasjonskart fra kommunens kartportal.

Skjema og informasjonsmateriell :
Rekvisisjon av oppmålingsforretning / Søknad om deling av grunneiendom.

Behandlingstid inntil 2 måneder.

Kontakt oss:
Servicetorget, telefon 51 50 70 90
E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Kostnader: gebyrregulativ


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen