Seksjonering

Dersom du ønsker å seksjonere - det vil si å dele opp en bebygd eiendom i seksjoner, eller endre på en seksjonering (reseksjonere), benyttes denne tjenesten.

Hva gjør kunden:
Fylle ut begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering i 3 eksemplarer. Skjemaet kan kjøpes hos bokhandler, lastes ned fra denne siden, eller hentes på kommunens Servicetorg. Be om forhåndskonferanse for gjennomgang og hjelp til utfylling av begjæringen.

Hva gjør kommunen:
Kontrollerer, registrerer søknaden og utfører oppdraget .
Når alt er tilrettelagt, vil begjæringen bli sendt til Statens kartverk for tinglysning.

Hvilke krav stilles:
Riktig utfylt skjema og at nødvendige vedlegg er med.

Hvilke skjema/informasjonsmateriell finnes:
Skjema for begjæring om oppdeling i eierseksjoner/reseksjonering, nr. 703034.

Behandlingstid:
Normalt 1-2 måneder. Saksbehandlingen kan ta lengre tid dersom søknaden har mangler, eller byggesak og/eller byplan har merknader til søknaden.

Gebyr:

Stavanger kommune krever 3 x rettsgebyr (R = kr 1025,- per 01.01.2016) for saksbehandling uten befaring og 5 x rettsgebyr for saksbehandling med befaring.

I tillegg kommer tinglysningsgebyret som pr. 01.01.2014 utgjør kr 525,-

Hvis kommunens vedtak går ut på at tillatelse nektes eller begjæringen trekkes tilbake før tillatelsen er gitt skal halvparten av gebyret beregnet for kommunens medvirkning betales. (1,5 x rettsgebyr). 

Dersom man ønsker å knytte utearealer til seksjonen(e), kommer gebyr for oppmålingsforretning i tillegg.

Priser pr. 01.01.2016:

Saksbehandling seksjonering/reseksjonering: Kr 3075,-
Tinglysningsgebyr: Kr 525,-
Befaring: Kr 2050,-
Trukket begjæring – ikke innvilget: Kr 1537,50,- 

Gebyr for tilleggsareal grunn pr. eierseksjon:
Areal fra 0 – 50 m² kr 10 600,-
Areal fra 51 – 250 m² kr 13 200,-
Areal fra 251 – 2000 m² kr 15 300,-
Areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt daa kr 2 100,-

Henvendelser:
Geodataavdelingen:                                                                                                                   May Tove Rosseid, telefon 51 50 81 71
Susanne Kråkenes, telefon 51 50 71 32
eller Servicetorget, telefon 51 50 70 90.


Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam