Kulturminneplan

Kulturminneplanen er det overordnede arbeidsverktøyet til kulturminneforvaltningen i Stavanger kommune.

Planen består av en tekstdel og et illustrasjonskart. Se også kartutsnitt av områdene definert som trehusbyen og middelalderbyen.

Generelle bestemmelser og retningslinjer er juridisk forankret i kommuneplan for Stavanger 2010-2025

Kulturminneplanen ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling 28. mai 2011 og i Stavanger bystyre 14. juni 2011.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam