Om Byantikvaren

Byantikvaren arbeider for å ta vare på Stavangers kulturarv. Hanne Windsholt er byantikvar i Stavanger. Byantikvaren skal gi uttalelser til planer for å sikre at objekter eller områder som inngår i kommunens kulturminneplan, eller vurderes som verneverdige, reguleres til bevaring.

Skal du i gang med arbeider på huset ditt, men er usikker på hvilke regler som gjelder? Finn råd, tips og regler i menyen til venstre, eller ta kontakt

Kulturminneplanen er byantikvarens viktigste arbeidsgrunnlag.

Byantikvaren skal også informere om historisk bakgrunn, fotografier, tegninger og kart, rehabilitering, leverandører, låne- og tilskuddsordninger, med mer.

Byantikvaren skal også være pådriver og samarbeide/delta i prosjektarbeid med andre instanser.

E-posthenvendelser besvares fortløpende.

Besøksadresse: Olav Kyrres gate 23
Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger
Telefon: 51 50 70 90
E-post: postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam