Farge på historiske hus

Trenger du råd om hvilke farger huset ditt kan ha hatt

Ta gjerne kontakt med oss hos Byantikvaren eller besøk Byarkivets nye nettside for historiske bilder - Stavangerbilder.no

Bygg og bevar har også mye fin informasjon om fargesetting på gamle hus.

Alt behøver ikke være hvitt og grått. Under ser vi Vaaland Hageby, knipset i 1962, i all sin prakt.


Vaaland Hageby 1962 

God sommer!

-------------------------------------------------------------------

Hva man ikke bør gjøre ved istandsetting av historiske hus...

Det er mange som har fått høre hvordan de skal sette i stand eldre hus av oss. 
Nylig utkom en dansk bok om temaet, nemlig Søren Vadstrups "Byhuset".
Denne boken fokuserer blant annet på hva du IKKE skal gjøre med ditt gamle  hus.
Under følger det boken karakteriserer som de "7 dødssynder":

1. Mal aldrig udvendigt træ, murværk, puds eller metal på et ældre hus med plast eller akrylmaling.

2. Udskift aldrig gamle originale vinduer af træ, og mal dem aldrig med plastikmaling, da de gamle vinduer kan istandsættes med nye metoder.

3. Sæt ikke vinduer med udvendige termoruder eller lavenergitermoruder i ældre bygninger med to-rammede vinduer evt. med sprosser.

4. Overpuds ikke ældre murstensfacader med en tynd cementpuds (filtsing). Det bliver grimt.

5. Afrens ikke mustensfacader med kemisk afrensning eller sandblæsning. Kemien kan skade murværket.

6. Puds ikke murede sokler på bygninger opført før 1900-1910 med cementmørtel, og disse sokler må heller ikke tjæres med asfalttjære

7. Brug ikke gummi-fugemasser til fuger i ældre bygninger eksempelvis ved vinduer, døre og bindingsværk mv., da det bliver for tæt.

Vi tillater oss å være enig med forfatteren, og anbefaler herved verket.
Hvis du ønsker deg god informasjon, på norsk, om hvordan man skal forholde seg til historisk bebyggelse, anbefaler vi praktverket "Gamle Trehus" av Tore Drange m.fl.  

 Gamle Trehus

-------------------------------------------------------------------

Holmeegenes: Prakt-gartneriet på Eiganes

Stavangers "hemmelige perle", låven og forpakterboligen på Holmeegenes, er snart klar for å atter skinne;

Holmeegenes oktober 2014

Les mer her

-------------------------------------------------------------------

Reklame og skilting på historiske bygninger

Sommer og sol, skilt og reklame. Det er høytid for å kappes om oppmerksomheten til fastboende og turister.

Stavanger kommune utarbeidet i 1996 en vedtekt som tar for seg skilt og reklame i byen vår.
Vedtekten gjelder den dag i dag, men det gjøres oppmerksom på at ordlyden ble noe modernisert i 2006, samt at et punkt 2.3.4 om sjøhusrekken er tillagt.

Punkt 2.3.4 leser: Skilting langs sjøhusrekken i Vågen, Skagen 7-35, underlegges spesielle hensyn som følge av den byfasade dette sammenhengende området utgjør. Det legges vekt på at skilting tilpasses miljøet og fasadene som en helhet. Reklame tillates ikke. 

Les hele skiltvedtekten, med illustrerende eksempler her:


Vedtekt til PBL § 107 Skilt og reklame, Stavanger kommune   

-------------------------------------------------------------------

Materialkrav som gjelder for verna bygg

Viktig om materialkrav
Vi får mange henvendelser om hvilke materialkrav som gjelder i spesialområde og hensynssone bevaring. Her får du oversikten.

I de fleste verneområder (spesialområder/hensynssone bevaring) stilles det en rekke krav til materialbruk og utforming. Under følger en liste over de vanligste materialkravene i verneområder med eldre bebyggelse. Vi gjør oppmerksom på at planbestemmelsene i enkelte områder kan være mer spesifikke eller i direkte konflikt med noen av kravene som listes opp under. I verneområder er intensjonen som regel å tilbakeføre bygningene til originalt utseende. I noen tilfeller vil dette ikke være mulig, da tegninger har gått tapt i brann og fotomaterialet er mangelfullt. I disse tilfellene er det en tilbakeføring til et stilriktig utseende som kreves.

Les mer om hvilke materialkrav som kan gjelde for ditt hus ved å klikke her!

-------------------------------------------------------------------

"Hermetikken"

Detbatten rundt Hermetikkfagskolen preget nyhetsbildet i vår.
Byantikvaren mener "Hermetikken" er en sentral bygning i Stavangers historie, og at den må bevares.
I forbindelse med befaring på området ble de originale byggtegningene "berget" av Byarkivet og Byantikvaren. Ler mer om det og byggets historie ved å klikke her!

Byantikvar i Stavanger Hanne Windsholt, og Tore Meberg fra byarkivet, redder dokumenter i kjelleren til Hermetikkfagskolen. Bildet er tatt i mars 2014. Foto: Knut Haaland Grøttland.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen