Publikasjoner

Byantikvaren og en rekke andre organisasjoner innen kulturminnevernet utgir informasjonsblad og brosjyrer om verneverdier og byggeskikk i vår region.

Noen av disse brosjyrene kan fås ved henvendelse til byantikvaren, kontaktinformasjon til høyre på denne siden. Enkelte kommer her som PDF- dokumenter.

 • Kulturminneplanen (Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025)
 • 8000 trehus + ditt (veileder for huseiere innenfor Trehusbyen)
 • Nyere ”årringer” til Trehusbyen Stavanger (12 mb)
  – Rekke-, kjede- og klyngebebyggelse fra 1952 til 2008 
 • Grønn veileder (om hager i Trehusbyen)
 • Snekkerier, en eksempelsamling (om snekkerdetaljer på hus i Stavanger)
 • Byvandringer (2008): BysnittetEiganesStorhaugBlå promenade
 • Sjøhusrekken i Stavanger 1993 (9 mb)
 • Stedsanalyse, Stavanger sentrum 1996 (13 mb)
 •  

  Lesestoff på papir:
  Riksantikvarens informasjon om kulturminner
  Ringperm med informasjonsblad. Finnes også på Riksantikvarens nettsider
  Gode råd
  Serie med brosjyrer fra fortidsminneforeningen
  Gamle trehus
  Drange, T., Aanensen, H.O., Brænne, J. Universitetsforlaget Oslo 1993
  Gamle hus
  Rønnevig, Elsa ”Sprossa”. Norli 2004.
  En by tar form, Stavangers bebyggelse 1815-1940
  Haaland, Anders. Wigestrand forlag, Stavanger 1999

   

  Publikasjoner om trehusbyen og om byggeskikk. Foto: Knut Haaland Grøttland.

  Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
  Org.nr: 964 965 226

  Tlf: +47 51 50 70 90

  Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

  Nettredaktør: Tone Gaard
  Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam