Spørsmål og svar om eldre hus

Ofte stilte spørsmål om hvordan man tar vare på eldre hus i Stavanger.

Husk at du også finner råd, tips og regler i menyen til venstre. 

Jeg skal i gang med å rehabilitere huset mitt. Hvilke regler gjelder?
- De estetiske retningslinjene gjelder for hele Trehusbyen. I tillegg gjelder reguleringsplanen for området der du bor. Denne planen kan du få ved å henvende deg til servicetorget i Stavanger kommune (Olav Kyrres gate 23).

Generelt er alle fasadeendringer søknadspliktige. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på at noen områder i Trehusbyen er regulert til spesialområdebevaring, med klare krav til utforming og tilbakeføring av bygningsdeler, og restriksjoner på riving og tilbygg.

Hva bør jeg huske på før jeg går i gang?
- Hvis du er i tvil om arbeidet er byggesøknadspliktig, ta kontakt med byggesaksavdelingen. Engasjer en byggmester med erfaring. Hvis du skal bygge på, trenger du også en arkitekt. Hvis du skal tilbakeføre vinduer, dør eller andre bygningsdetaljer, bør du finne bilder av huset slik det så ut før. Hvis dette er umulig, kan du henvende deg til byggesaksavdelingen eller oss hos byantikvaren, som kan hjelpe deg med å rekonstruere tapte bygningsdeler. Når det gjelder vinduer, bør du fjerne et vindu og prøve å finne tilbake til den opprinnelige vindusåpningen, som vil vise dimensjonene på de opprinnelige vinduene. Da det ble satt inn husmorvinduer, ble åpningene ofte foret ned. Når du har hentet inn tilbud på det arbeidet som skal gjøres, lønner det seg å drøfte dette med byantikvaren eller byggesaksavdelingen selv om arbeidet ikke krever byggesøknad. Dette kan spare deg for noen tabber på veien, særlig med hensyn til dimensjoner på - og teknisk utførelse av vinduer.

Jeg har ingen bilder av huset mittslik det så ut før. Hvor kan jeg lete?
- Ta kontakt med kommunens servicetorg og hør om det finnes en byggesaksmappe for huset ditt. Ofte finnes ikke originaltegningene, men da man endret noe på huset forrige gang, ble det kanskje levert inn tegninger eller bilderav huset. Hvis du bor i et område med mange lignende hus, kan det også være lurt å be om byggesaksmappene til naboene. Ellers kan det tenkes at du er heldig og kan finne huset ditt i en av Alsviks bøker med gamle bilder fra Østre bydel, Vestre bydel, Sentrum eller Hillevåg.

Jeg bor i Trehusbyen, men i et murhus.Gjelder andre regler da?
- For Trehusbyen som helhet, er det viktig at også murhuseneblir tatt godt vare på. De estetiske retningslinjene for Trehusbyen gjelder all bebyggelse innenfor dette avgrensede området, også murhusene. Rådene forrestaurering og fremgangsmåten i byggesaker er den samme.

Les informasjonsheftet 8000TREHUS+DITT her:  

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen