Støtteordninger

Kulturminnevern blir dessverre i mange sammenhenger oppfattet som et tapsprosjekt. Tilskudd søker å endre dette bildet gjennom å motivere til privat kulturminnevern.

Tidligere har Stavanger kommune hatt vernemillionen, som ble delt ut til egnede formål. Stavanger kommune har ikke lengre en slik tilskuddsordning.

Rogaland fylkeskommune deler ut tilskudd til verneverdige bygg og anlegg.

Eiere av eldre hus kan søke Norsk Kulturminnefond om tilskudd. Søknadsfrist er 1. november. Det er vesentlig at man søker før tiltaket utføres.   

Man kan også søke kulturminnefondet om nødmidler til sikring av kulturminner. 

Ellers er det flere organisasjoner som til tider deler ut midler til ulike prosjekter. Eksempelvis har prosjektet Ta et tak vært gjennomført ni ganger, og reddet rundt 3000 bygninger.

 

Stiftelsen Bygg & Bevar har laget en guide for deg som vil bedre dine sjanser til å få tilskudd fra det offentlige!

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam