Fylling og endring av terreng

En fylling er en heving av terrenget på tomten ved å tilføre jordmasse, og medfører en endring av terrenget. Endring av terrenget kan også være at man tar bort jordmasse for å senke terrenget.

Planer og bestemmelser - hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser. 

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med regelverket. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Kan du si JA til punktene under, så behøver du ikke søke kommunen, jf. byggesaksforskriften § 4-1 d) pkt. 7.

  • Avstand fra fyllingsfoten til nabogrensen må være minst 1,0 m.
  • Avviket er ikke mer enn 1,5 meter fra opprinnelig terrengnivå for boligeiendommer, og 0,5 meter for eiendommer med rekke- eller kjedehus o.l. (tett bebyggelse).
  • Endringer i terreng kan ikke hindre frisikt mot vei.

Dette kan du søke om selv
Du kan selv søke om og utføre mindre endringer av terrenget på din eiendom.

Les mer om hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde.

Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen