Garasje

En garasje er et rom/en konstruksjon til å sette kjøretøy i.

Planer og bestemmelser – hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser.

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Kan du si JA til alle punktene under, så behøver du ikke søke kommunen, jf. plan- og bygningsloven 20-5.

  • Garasjen kommer ikke i konflikt med offentlig vann- og avløpsledninger
  • Garasjen kommer ikke i konflikt med regulert byggegrenser, vegloven, jernbaneloven eller 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag
  • Garasjen er mindre enn 50 kvadratmeter bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA)
  • Garasjen er minimum 1,0 meter fra nabogrensen, og minimum 1,0 meter fra huset eller annen bygning på tomten din
  • Garasjen har ikke kjeller
  • Garasjen har bare en etasje
  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter
  • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter

Er du fortsatt i tvil om du må søke om garasjen, kan du prøve veiviseren til Direktoratet for Byggkvalitet - Bygg uten å søke.

For å finne riktig høyde på møne og gesims, må du regne ut ferdig planert gjennomsnittsnivå i terrenget rundt garasjen. Dette kan du finne hjelp til i kapittel 4 i veilederen Grad av utnytting.

Når garasjen er ferdig, skal du alltid sende melding til kommunen om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Dette er fordi kommunens digitale kart må oppdateres.

Dette kan du søke om og bygge selv
Dersom du må søke om garasjen, kan du søke om å bygge garasjen selv.

Les mer om hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde.

Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen