Påbygg

Et påbygg er en utvidelse av bygningen oppover, og som plasseres på en eksisterende konstruksjon. Et typisk påbygg kan være en ekstra etasje, en ark, et takopplett og lignende.

Vær oppmerksom på at dersom eiendommen er en del av trehusbyen, spesialområde bevaring/ hensynssone bevaring eller vernet, stilles det strengere krav til påbygg.

Planer og bestemmelser – hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser.

Trehusbyen omfattes også av kommuneplanens retningslinjer og kommunedelplan for kulturminner.

Du må søke med hjelp fra fagfolk
Dersom du skal rive eller bygge et påbygg, må du søke med hjelp fra fagfolk. Du kan verken søke, bygge eller rive selv med mindre du kan dokumentere at du er en kvalifisert fagperson.

Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen