Parabolantenne

Parabolantennen må plasseres minst mulig synlig for omgivelsene. I trehusbyen og i område som er regulert til spesialområde bevaring/hensynssone bevaring eller vernet, tillates det ikke å plassere parabolantenne synlig mot gate.

Planer og bestemmelser – hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser. 

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med regelverket. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Kan du i tillegg si JA til punktene under, så behøver du ikke søke kommunen:

  • Parabolantennen har en diameter mindre enn 1,2 meter. Større parabolantenner er altså søknadspliktig.
  • Plasseringen av parabolantennen utgjør ikke fare for personsikkerheten.
  • Det gjelder kun for én parabolantenne

Dette kan du lese mer om i byggesaksforskriftene § 4-1 c) nr. 4.

Dette kan du søke om selv
Du kan selv søke om og montere parabolantennen.

Les mer om hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde.

Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen