Platting eller terrasse

Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal på bakken.

På bakken betyr at terrassen ikke er understøttet på eksempelvis stolper eller på grunnmur. Men likevel må du bygge opp plattingen eller terrassen så mye at treverket ikke ligger direkte på bakken. Høyden vil kunne bli et sted mellom 20 og 50 cm.

Planer og bestemmelser – hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser. 

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med regelverket. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Dersom terrassen eller plattingen ikke er høyere enn 0,5 meter over bakken og innenfor område som er regulert til arealformål byggeområde (for eksempel bolig), trenger du ikke å søke kommunen.

Dette kan du lese mer om i byggesaksforskriftene § 4-1.

Terrasser mindre enn 15m2 bebygd areal kan du i noen tilfeller også bygge uten å søke. Les mer om dette under tilbygg.

Dette kan du søke om selv
Terrasser som er høyere enn 0,5 m over terreng kan du søke om å bygge selv. I tillegg må du være oppmerksom på:

  • Terrassen vil inngå i beregning av bebygd areal (BYA)
  • Terrassen må plasseres minst 4,0 meter fra nabogrensen, evt. kan en innhente nabosamtykke jf. pbl. § 29-4 eller søke om dispensasjon
  • Terrassen må ikke overskride byggegrense mot vei, jernbane, friområde, sjø mm. Evt. kan søke om dispensasjon.

Les mer om hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde.

Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen