Riving

Riving av byggverk er søknadspliktig. Det betyr at alt som er søknadspliktig å bygge må du også søke om å rive.

Planer og bestemmelser – hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser.

Rivesaker i trehusbyen og i spesialområde bevaring/hensynssone bevaring må vurderes av Byantikvaren. Vi anbefaler at du skaffer uttalelse fra Byantikvaren før søknaden sendes inn til oss. Dette vil korte ned på saksbehandlingstiden. Du vil normalt ikke få lov til å rive bygning som er regulert til bevaring.

Du må søke med hjelp fra fagfolk
Dersom du skal rive eller bygge et byggverk, må du søke med hjelp fra fagfolk. Du kan verken søke eller rive selv.

I forbindelse med riving må du:

  • varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen.
  • avklare frakobling av strøm og telefontjenester med leverandørene.
  • kontakte vann- og avløpsavdelingen i kommunen hvis bygningen er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett.

Les mer om hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde.

Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen