Skilt og reklameinnretning

Planer og bestemmelser - Hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Dette gjør du ved å se på plankart og bestemmelser.

Stavanger Kommune har bestemmelser for skilt- og reklameinnretning. Disse kan du lese om i kommuneplanens teksthefte side 103-105.

Skilt og reklameinnretninger kan også omfattes av veglova § 33 dersom de er synlige mot offentlig vei. Mot riksvei og fylkesvei, skal Statens vegvesen behandle søknaden etter veglova.

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du ansvarlig for at tiltaket utformes i tråd med regelverket. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Skilt- og reklameinnretning under 0,7 m2 som monteres flatt på vegg eller innhegning kan normalt føres opp uten at dette er søknadspliktig jf. Kommuneplanens bestemmelser om skilt- og reklameinnretning. Unntaket omfatter ikke montering av flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade.

Dette kan du søke om selv 
Enkle, mindre skilt kan du i utgangspunktet søke om og montere selv. jf. plan- og bygningsloven 20-2.

For større bygg, kjøpesenter og lignende krever vi en samlet skiltplan for bygningen. Da må du ta kontakt med et firma som kan innsende søknaden for deg og stå ansvarlig for arbeidet.

Les mer om hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde.

Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen