Tilbygg

Tilbygget utvider et eksisterende bygg ved å utvide grunnarealet, mens et påbygg utvider bygningen i høyden.

Vær oppmerksom på at dersom eiendommen er en del av trehusbyen, spesialområde bevaring/ hensynssone bevaring eller vernet, stilles det strengere krav til tilbygg.

Planer og bestemmelser – hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser her.

Trehusbyen omfattes også av kommuneplanens retningslinjer og kommunedelplan for kulturminner.

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du likevel ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Kan du si JA til alle punktene under, så behøver du ikke søke kommunen, jf. byggesaksforskriften § 4-1 b).

  • Tilbygget kommer ikke i konflikt med offentlig vann- og avløpsledninger.
  • Tilbygget kommer ikke i konflikt med regulert byggegrenser, vegloven, jernbaneloven eller 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag
  • Tilbygget fører ikke til at utnyttelsen på tomten overskrider planens tillatte utnyttelse
  • Tilbygget er minimum 4,0 meter fra nabogrensen
  • Tilbygget kan ikke benyttes til å sove eller bo i. Dette betyr at tilbygget ikke kan inneholde kjøkken, stue, soverom, arbeidsrom eller våtrom.  Du kan heller ikke bruke tilbygget til verksted, kontor eller atelier.
  • Tilbygget er ikke større enn 15m2 bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA).

Når byggverket er ferdig, skal du alltid sende melding til kommunen om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Dette er fordi kommunens digitale kart må oppdateres.

Dette kan du søke om og bygge selv
Dersom du må søke om tilbygget, kan du søke om og bygge tilbygget som ikke er større enn 50m2 bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA). Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller som ikke skal benyttes som beboelsesrom. En slik kjeller må ha himling mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

For å finne høyde på himling på kjeller, må du regne ut ferdig planert gjennomsnittsnivå i terrenget rundt tilbygget. Dette kan du finne hjelp til i kapittel 4 i veilederen Grad av utnytting.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom du skal sette opp et tilbygg over 50m2 bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA).

Les mer om hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde.

Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen