Utepeis

En utepeis er en konstruksjon som du kan bruke til å grille eller tenne opp ild i.

Planer og bestemmelser- hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser.

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med regelverket. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Kan du i tillegg si JA til alle punktene under, så behøver du ikke søke kommunen, jf. plan- og bygningsloven 20-5 d):

  • Må være frittliggende
  • Utepeisen er plassert minimum 4,0 meter fra nabogrensen
  • Går ikke over byggegrense mot vei, jernbane, friområde, sjø mm
  • Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 meter

Dette kan du søke om selv
Du kan selv som eier søke om utepeisen, jf. plan- og bygningsloven § 20-4.

Les mer om hvordan du søker hva søknaden skal inneholde.

Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

 

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen