Varmepumpe

Med varmepumpe mener vi her en luft til luft varmepumpe, og det er fasadeendring ved utvendig vifte som blir vurdert i byggesaken.

Planer og bestemmelser - hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser. 

Dersom bygningen hvor varmepumpen monteres tilhører et område som er regulert til hensynssone bevaring (tidl. spesialområde for bevaring) eller ligger innenfor trehusbyen, må det vises ekstra aktsomhet.

Monteringen skal være diskret og viften monteres så lavt og skjult som mulig på bygningskroppen. Viften kan ikke monteres på fasade som er eksponert mot gate og offentlige område. I så fall må du sende inn søknad om fasadeendring.

Dette kan du bygge uten å søke
Selv om du ikke må søke kommunen, så er du ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med regelverket. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift, kommune- og reguleringsplan.

Du kan selv som eier søke om en enkel varmepumpe. Dersom varmepumpen går gjennom lyd- og brannskiller krever varmepumpen søknad fra fagfolk.

Les mer om hvordan du søker og hva søknaden skal inneholde.

Har du spørsmål?
Da kan du ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen