Hybel eller leilighet i eksisterende bygg?

Hva er forskjellen?
Forskjellen er i hovedsak at en leilighet er en selvstendig boenhet som har alle hovedfunksjoner for bolig, egen inngang og er fysisk atskilt fra øvrige boenheter i samme bygning, mens en hybel er kjent i dagligtalen som en del av en bolig. Begrepet hybel er ikke definert i plan- og bygningsloven.

Både leilighet og hybel kan leies ut dersom arealene er godkjent etter plan- og bygningsloven.

Hybel
En hybel betyr i praksis at hele boligen blir betraktet som en boenhet, men at boligen blir brukt av flere husstander. Det normale er å dele funksjoner som f.eks. kjøkken, bad/wc, osv. 

Dersom du ønsker å bruke en del av din bolig som hybel, forutsetter det at arealene er godkjent som rom for varig opphold (stue, soverom, kjøkken og arbeidsrom). Hvis arealene ikke er godkjent som rom for varig opphold, kan du selv søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

Les mer om hvordan du søker på våre internettsider. De tekniske kravene for en slik søknad kan du lese mer om i temaveilederen «Tekniske krav det tiltak i eksisterende bygg – 2. utgave». Se eksempel 2 med tittelen «Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel».

Leilighet
Dersom du ønsker å etablere en leilighet, så deler du i praksis opp eksisterende bolig til flere boenheter, for eksempel fra en til to. Du må da søke hjelp fra fagfolk (ansvarlig søker).

Du kan lese mer om når det oppstår søknadsplikt for oppdeling av boenhet i veiledning til saksbehandlingsforskriften (SAK10) kap. 2.

De tekniske kravene ved søknad om ny leilighet i eksisterende bygg kan du lese mer om i temaveilederen «Tekniske krav det tiltak i eksisterende bygg – 2. utgave». Se eksempel 1 med tittelen «Ombygging av enebolig til boligbygg med to boenheter».

Ny leilighet = du trenger fagfolk
Før du engasjerer en ansvarlig søker, er det fornuftig at du setter deg inn i noen av kriteriene som kreves for å få godkjent en separat boenhet etter plan- og bygningsloven.

Leiligheten må:
- Tilfredsstille alle branntekniske krav slik at boenheten utgjør en egen branncelle
- Være fysisk adskilt fra resten av boligen med lukkede skillekonstruksjoner som vegger, gulv og tak
- Ha alle hovedfunksjoner som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett
- Ha egen separat inngang
- Tilfredsstille alle øvrige krav i lovverket til takhøyde, lys, utsyn, ventilasjon, parkering, uteareal med mer

Se de tekniske kravene til byggverk i veiledning til teknisk forskrift (TEK10).

Planer og bestemmelser – hva gjelder for din eiendom?
Du må sjekke hva som gjelder for din eiendom. Det gjør du ved å se på plankart og bestemmelser.
En reguleringsplan kan ha bestemmelser som begrenser antall leiligheter etc.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Servicetorget på telefon 51 50 70 90.

Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen