Velg seriøs arbeidskraft

Skal du pusse opp eller bygge ut? Handle hvitt! Hvordan sikrer du deg at du benytter seriøse håndverkere i hjemmet ditt?

Her er noen verktøy til deg som privat byggherre eller forbruker slik at du kan være sikker på at snekker, maler og andre håndverkere er seriøse.


Reduser risiko ved å stille krav til dine håndverkere
Når du skal bygge ut eller pusse opp i ditt hjem, kan du stå overfor mange utfordringer. Allerede ved kontraktinngåelsen bør du være bevisst på dette.
Du kan blant annet undersøke:

handlehvitt.no
At du får gyldig faktura og kontrollere denne
At du har krav på å betale via bank
Arbeidsliste og HMS-kort
Sentral godkjenningsordning
Seriøse aktører i alle ledd

Handle hvitt.no
Handlehvitt.no er en nettside som veileder deg til å velge seriøse håndverkere. Gå inn her og ta firmasjekken på handlehvitt.no.

Få gyldig faktura og kontroller denne
Du har krav på gyldig faktura. Dette er et viktig dokument på jobben som er gjort. Denne er det viktig at du kontrollerer. Fakturaen skal ha riktig selskapsnavn, riktig dato og riktig organisasjonsnummer. Før organisasjonsnummeret skal det stå bokstavene MVA. Foretak med omsetning over 50.000, skal være momsregistrert. I tillegg skal det stå på faktura hva betalingen gjelder og eventuelt antall timer som er gått med på jobben, hvis ikke det er avtalt en fastpris.

Betal via bank
Du bør betale via bank og ikke kontant. Da står du sterkere i reklamasjons- og klagesaker, og du slipper ansvar for andres skattegjeld.

Arbeidsliste, HMS-kort
Byggherre/hovedentreprenør har ansvaret for alle på byggeplassen og at alle har gyldig HMS kort. Kortet gir en bekreftelse på at arbeidstakerne er lovlig registrert og har arbeidstillatelse. Hensikten er å identifisere både hvem arbeidstakeren er og hvem de arbeider for.

Firmaet/håndverkeren har ansvar for en oppdatert arbeidsliste over alle som til enhver tid jobber hos deg.
Som en del av din kontroll kan et alternativ være å gjennomføre stikkprøver for å sikre at arbeidstakerne har gyldig HMS-kort.

Enkeltpersonforetak (også de som driver alene) skal ha HMS-kort. Firma/håndverkere som kun tilbyr sine tjenester i privatmakedet er også omfattet av plikten til å utstyre sine arbeidstakere og seg selv med HMS-kort.
Informasjon om HMS-kort finner du på Arbeidstilsynet sine hjemmesider.

Skal noen jobbe i høyden?
Medfører arbeidet som er tenkt utført at noen må jobbe i høyden? Det vil si over to meter over bakken?

Stige er i utgangspunktet kun tillatt for adkomst og ikke for å utføre arbeid fra. Har du tenkt på hva du trenger å vite? Er det for eksempel planlagt bruk av stillas eller lift? Dette må du vite for å kunne velge en virksomhet som vil utføre arbeidet på en så trygg måte at det er lite sannsynlig at noen faller ned og skader seg på eiendommen din.

Du finner mer informasjon om regelverk og forebygging ved arbeid i høyden på arbeidstilsynet.no.

Sentral godkjenningsordning
Gjennom å benytte et foretak som er registrert i den sentrale godkjenningsordningen vet du at foretaket har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset foretakets aktivitet i byggenæringen, at foretaket driver seriøst og lovlydig og at det

  • har riktig kompetanse
  • oppfyller de lovpålagte kravene til drift
  • har betalt skatter og avgifter

Du finner mer informasjon på Direktoratet for byggkvalitet om sentral godkjenning.
Dette reduserer risiko for svart arbeid, forsinkelser, dårlig utført arbeid, konkurser og dårlig styring.

Fagbrev og referanser
Det finnes seriøse aktører som ennå ikke er registrert i sentral godkjenningsordning. Det er da lurt å stille flere spørsmål til håndverkeren.

  • Hva er grunnen til at håndverkeren ikke har registrert seg i sentralt godkjenningsregister?
  • Har bedriften nødvendig kompetanse ut fra hva som kreves? Har bedriften ansatte med fagbrev?
  • Har håndverkeren gode referanser fra tidligere jobber?
  • Er firmaet/håndverkeren registrert i Brønnøysundregisteret og momsregisteret?
  • Du kan også søke opp bedriften på proff.no eller lignende. Er informasjonen tillitvekkende?

Seriøse aktører i alle ledd
Ved kontraktsinngåelsen bør du kreve at firmaet gir deg en løpende oversikt over hvilke underentreprenører som skal utføre arbeidet. Elektrikeren og rørleggeren kan være innleid og styrt av det firmaet du har inngått kontrakt med. Har du sikkerhet for at de er seriøse, har de sentral godkjenning, HMS kort osv?

Kontrakt
Skriv alltid kontrakt med håndverkere
Det er du som må spesifisere arbeidet. Jo mer nøye du har spesifisert hva håndverkeren skal gjøre, jo bedre står du rustet til å møte en eventuell konflikt. I kontrakten bør du derfor best mulig forklare hva arbeidet går ut på, og hva som er det ønskede resultatet.

Hvis du spesifiserer sluttresultatet kan ikke håndverkeren kreve ekstra betalt for uforutsette kostnader.

Eksempler på innhold i kontrakt: Hva skal gjøres, tidsfrist, enighet om pris, krav om gyldig HMS- kort, oversikt over underleverandører osv. Mer informasjon finner du på nettstedet til Forbrukerrådet.

Medansvar for håndverkerens skatter og avgifter
Ansvarsregelen
Dersom du som forbruker gir oppdraget til en som jobber svart, kan du bli ansvarlig for håndverkerens skatter og avgifter. Du kan unngå dette ved å betale via bank.

Mer informasjon finner du på skatteetaten.no og privatpersoners ansvar ved kontaktkjøp.

I hvilke registre kan du sjekke om håndverkeren er registrert?
Brønnøysundregisteret
For å kunne drive virksomhet i Norge må man være registrert i Brønnøysundregisteret og ha fått tildelt et organisasjonsnummer. Dette er for å kunne betale skatter og avgifter, men også for at tilsynsetater kan kontrollere og gi godkjenninger. Virksomheten må også være registrert for å kunne betale lønn til sine ansatte. Ta firmasjekken gjennom nettsiden handlehvitt.no.

MVA-registeret
Næringsdrivende skal registreres i merverdiavgiftsregisteret når omsetning har oversteget 50 000 kroner. I Brønnøysundregisteret vil du under ”nøkkelopplysninger” finne informasjon om selskapet er registrert i MVA-registeret. Ta firmasjekken gjennom nettsiden handlehvitt.no.

Byggesøknad
Byggearbeider på egen eiendom er i utgangspunktet søknadspliktig, men flere tiltak er unntatt søknadsplikt. Det betyr at den enkelte selv må ta ansvar. Det kan være vanskelig å tolke krav og regler knyttet til et konkret byggetiltak på egen tomt, og Byggesaksavdelingen tilbyr derfor å vurdere søknadsplikten. Du kan også be om en forhåndskonferanse med Byggesaksavdelingen i Stavanger kommune.

Hvordan skrive en byggesøknad?
Informasjon om søknadsprosessen finner du på stavanger.kommune.no/soke.Fant du det du lette etter? JA   NEI 
Kontakt oss 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen