Byggeskikkprisen

Stavanger kommunes byggeskikkpris ble vedtatt opprettet av kommunalstyret for byutvikling 11. september 2008.

Tema for Byggeskikkprisen varierer fra år til år, og kandidater søkes via annonsering i aviser og på Stavanger kommunes nettsider.  

Tidligere vinnere:

2016: 5° øst - Gode møteplasser
2015: Biblå - Arbeidsplasser
2014: Oransjeriet - Innovasjon
2013: Hinna brygge - Gode boligområder i den fortettede byen
2012: Lervigtunet - Gode uterom
2011: Hospitalsgata 4 / Laugmannsgata 7 - Fornyelse i den utbygde byen
2010: Granlunden 16A - Gode boliger
2009: Egenes Park - Åpen klasse

Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo i.

Byggeskikkprisen for Stavanger kommune
Plaketten er laget av kunstneren Kristoff Nasilowski. 

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg som gjennom god utforming og tilpasning viser respekt for verdier i landskap og byggetradisjoner, og som er gode forbilder for framtiden.

Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges.

Byggeskikkprisen består av plakett som skal settes på eller i anlegget, og et diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

Juryen for prisen har seks medlemmer med personlige vararepresentanter, og lederen av juryen har dobbeltstemme. 

Stavanger kommunes byggeskikkpris deles ut årlig. Utdelingen skjer på Ledaal.

Statutter for byggeskikkpris for Stavanger (PDF)

Se vinnerne på kartet:

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Valg

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen