Andre byggeprosjekter

Oversikt over andre byggeprosjekter i regi av Stavanger kommune

I tillegg til skoler, barnehager og helsebygg, rehabiliterer og bygger Stavanger kommune også idrettsbygg, boliger, beredskapsbygg og bygninger til andre formål.

Etter at kommunalstyret for miljø og utbygging har vedtatt å rehabilitere eller bygge et slikt bygg, står Stavanger eindom for prosjektering og gjennomføring.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen