Gamlingen

Stavanger eiendom skal bygge ny utendørs svømmestadion på Schankeholen, Gamlingen.

Illustrasjon Nye Gamlingen

I forbindelse med Ryfastprosjektet og bygging av Hundvågtunnelen, er det regulert inn vei og kulvert der Gamlingen ligger i dag. Hele anlegget rives i september 2015. Svømmeanlegget er også svært nedslitt.

Ny tomt for Stavanger svømmestadion Gamlingen ligger på deler av det som i dag er Mosvangen camping.

Illustrasjon: Darwin Ceballos

Forarbeid i området og boring av energibrønner starter tidlig i 2015. Arbeidet på tomten startet høsten 2015.

Illustrasjon: Darwin Ceballos

 Type bygg Utendørs svømmeanlegg
 Byggested Schankeholen ved Mosvangen camping
 Bruttoareal 2325 m2
 Oppstart / ferdigstillelse Oppstart våren 2015 / ferdigstillelse 2017
 Status Byggefase
 Kostnadsramme 125 mill. kr
 Planer Plan 2478
 Energiklasse -
 Prosjektleder Bernt Krogh

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen