Olav Kyrres gate 19, rehabilitering svømmehall og kontorbygg

Stavanger kommune bygger om Stavanger svømmehall og kontorene i Olav Kyrres gate 19.

Svømmehallen utvendig

Bygget skal etter planen totalrenoveres. Bygget er fra 1971, det er nedslitt, lite funksjonelt og i dårlig teknisk stand. Rehabiliteringen vil gi et universelt utformet og mer funksjonelt bygg. En egen energisentral, som henter energi fra en avløpstunnel i området, vil bidra til at energiforbruket blir redusert.

Svømmehallen innvendig

Svømmehallen
Ifølge det vedtatte forprosjektet blir hele svømmehallen, med garderobene og det tekniske anlegget, rehabilitert. Selve bassengrommet vil bli ivaretatt i så stor grad som mulig. De skrå betongveggene, lyskuppelen, stupetårnet, tribuneanlegget og andre viktige særtrekk blir bevart. Hallen skal fortsatt fungere som konkurranseanlegg. 

Svømmehallen vil være stengt i hele byggeperioden. Se åpningstider i andre svømmeanlegg.

Kontorene
Stavanger kommune moderniserer de fem kontoretasjene med åpnere kontorløsninger, som skal bidra til gode samarbeidsformer. Kommunens administrasjon skal fortsatt bruke lokalene.

Bevaring av bygget
Bygget er med i kulturminneplanen med forslag om fremtidig vern av fasader og bassengrom. Arkitekturen representerer betongbrutalismen, der den rå betongen blir bevisst brukt som formgivende og visuelt element.

Politisk behandling
Forenklet (foreløpig) forprosjekt for rehabiliteringen av Olav Kyrres gate 19 ble vedtatt i sak 272/15 i formannskapet i desember 2015. Det endelige forprosjektet blir politisk behandlet i desember 2016.

 Type bygg Svømmehall og kontorbygg
 Byggested Olav Kyrres gate 19
 Bruttoareal 9300 m2
 Oppstart / ferdigstillelse Oppstart januar 2017.
Ferdigstillelse: februar 2019
 Status Prosjekteringsfase
 Kostnadsramme 235 mill. kr           
 Planer Plan 487. Søk i kommunens digitale kart. 
 Energiklasse C
 Entrepriseform Byggherrestyrte delte entrepriser
 Prosjektleder

Lars Egil Borsheim, SwecoKontaktperson i Stavanger eiendom: Seksjonsleder Solveig Yndesdal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen