Hetlandshallen - ny dobbelhall

Stavanger eiendom skal bygge ny dobbel idrettshall på Kristianslyst.

Hetlandshallen

Hallen skal bygges i tilknytning til den eksisterende hallen og blir liggende øst på dagens grusbane. I tillegg skal det også bygges en ny kunstgressbane (9-bane) i vestre ende av grusbanen, opp mot Skolevollen.

Prosjektet skal gjennomføres i totalentreprise med løsningsforslag. Basert på spesifiserte krav fra byggherre, skal de utvalgt fire tilbyderne utarbeide egne tegninger med pris, material- og teknisk beskrivelse.

Block Berge Bygg AS ble valgt som totalentreprenør.

Prosjektet ble behandlet i formannskapet den 18.august 2016, sak 173/16.

 Type bygg Idrettshall
 Byggested Skolevollen 15
 Bruttoareal ca. 3 650 m2
 Oppstart / ferdigstillelse juli 2017 / august 2018
 Status Anbudsfase
 Kostnadsramme Kr 88,3 mill.
 Energiklasse A
 Prosjektleder Ole Fjeldtvedt, Prosjektil Kontaktperson i Stavanger eiendom: Seksjonsleder Solveig Yndesdal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen