Vålandshaugen

Stavanger eiendom bygger om på Vålandshaugen.

Vannbassengene blir utstillingslokaler
I forbindelse med Vann- og avløpsetatens 150 års jubileum skal vannbassenget på Vålandshaugen bygges om til en spennende publikumsbygning. Denne skal inneholde utstilling for vann og avløp og her vil en ha fokus på læring og historie. Barn og voksne vil  få unike muligheter til å leke med vann.

 Type bygg Kulturhistorisk bygg
 Byggested Vålandshaugen
 Bruttoareal Ca. 1000 m2
 Oppstart / ferdigstillelse 2017 / 2018
 Status Evaluering av innkomne anbud.
 Kostnadsramme Utstillingslokalene kr 33 mill
 Entrepriseform Delte entrepriser
 Prosjektleder Lill Tove Kristensen


Vålandstårnet er rehabilitert

Stavanger kommune har nylig rehabilitert og satt i stand Vålandstårnet. Restaureringen gir blant annet tilgang til tårnrommet fra 1917, der det er flott utsikt over byen.  

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen