Tasta - tre barnehager

Stavanger eiendom skal bygge tre barnehager på Tasta

Det skal bygges tre barnehager i Tasta bydel. Prosjektet skal løses som én totalentreprise og Best Value Procurement, BVP, skal benyttes som anskaffelsesform.

De tre barnehagene eksisterer i dag, men alle trenger nye bygg. To av barnehagene, Vardeneset og Smiene, utvides fra å ha to avdelinger til å ha fire avdelinger. Barnehagen Tasta skal fortsatt ha fire avdelinger.

De tre barnehagene er Stavanger kommunes pilotprosjekt på Best Value Procurement, BVP. For mer informasjon om BVP, se hjemmesidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Prekvalifisering vil foregå vår/sommer 2017, mens konkurransen foregår høst 2017. Det er forventet å signere kontrakt januar 2018.

Barnehagene holder i dag til i gamle bygg som skal rives. De nye byggene skal minimum holde passivhusstandard, de skal være universelt utformet og det er satt et mål om reduksjon av klimagassutslipp på minst 40% sammenlignet med referanse.

Byggeprogram for Tasta – tre barnehager ble vedtatt i sak 48/17 i Kommunalstyret for miljø og utbygging, 07.03.2017. 

 Type bygg 3 barnehager
 Byggested Tasta bydel
 Bruttoareale Ca 1000 m2 per barnehage
 Oppstart / ferdigstillelse Prekvalifisering vår 2017 / Barnehagen Tasta og Vardeneset 2019, Smiene 2020
 Status Forberedelse til BVP-prosess, regulering pågår
 Kostnadsramme 128 mill kr.
 Planer Barnehagen Tasta: under regulering, barnehagen Vardeneset: under regulering, barnehagen Smiene, reguleringsplan 2522
 Energiklasse Passivhus (minimum)
 Entrepriseform Totalentreprise
 Prosjektleder Silje Lyslo

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen