Byggeprosjekter helsebygg

Oversikt over bygging og rehabilitering av helsebygg i regi av Stavanger kommune

Trekanten bofellesskap for demente

Stavanger kommune eier mange helsebygg, som huser blant annet sykehjem, omsorgsboliger, legevakt og helsestasjoner. 

Etter at kommunalstyret for miljø og utbygging har vedtatt å rehabilitere eller bygge et helsebygg, står Stavanger eindom for prosjektering og gjennomføring.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen