Barneboliger i Bjørn Farmanns gate

Stavanger eiendom bygger fire nye barneboliger i Bjørn Farmanns gate 25 på Madla.

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende bygg på tomten og oppføring av nytt bygg i to etasjer. Bygget inneholder i tillegg fellesarealer, personalarealer og undervisningsfunksjon. Det blir også tilrettelagt for parkering i underetasjen for flere av byggene/institusjonene som er i umiddelbar nærhet og driftes av Dagsenter og avlastning.

Forprosjektet for Bjørn Farmanns gate 25 ble vedtatt i sak 77/16 i formannskapet den 10.3.2016.

 Type bygg Barneboliger
 Byggested Bjørn Farmanns gate 25
 Bruttoareal 1575 m2
 Oppstart / ferdigstillelse desember 2016 / juli 2018
 Status Byggefase
 Kostnadsramme 52 mill. kr 
 Planer Plan 2521. Søk i kommunens digitale kartløsning. 
 Energiklasse B
Entrepriseform Delte entrepriser
 Prosjektleder Jørn A. Søraa

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam