Lervig sykehjem

Stavanger eiendom bygger nytt sykehjem i Lervig. Området, som ligger i Storhaug bydel, har gått gjennom store endringer de siste årene.

Lervig sykehjem

Urbant tilskudd
Sykehjemmet planlegges som et urbant sykehjem i seks etasjer over bakken. Hovedinngangen er rettet mot Ryfylkegaten. Sykehjemmet deler uteareal med kontor og leilighetsbygget mot vest. Her vil det være både butikker og gate med torgpreg.

Innhold
Sykehjemmet får 123 plasser, produksjonskjøkken, dagsenter med 30 plasser og legesenter for fire leger. Bygget skal også inneholde kafe, areal for fysioterapi, sykepleieklinikk, velværebad, frisør og fotpleie samt areal for administrasjon og helsepersonell. Egen parkeringsetasje for biler og sykler skal bygges under bakkenivå.

I tillegg omfatter prosjektet utenhusområder, takhager og sansehage, samt ny nettstasjon (trafo). Nettoareal er 12 328 m2 med bruttoareal ca. 18 000 m2.

Parkering blir under bakken.

Universelt utformet
Utforming av romstørrelser og løsninger er i tråd med Husbankens krav og universell utforming.
Bygget skal oppføres med vannbasert oppvarming, i energiklasse B. Det ligger fjernvarmerør og rør for fjernkjøling i Ryfylkegaten, som sykehjemmet kan tilknyttes.

Uteområdet
Uteområdet er blant annet planlagt med sansehage på gateplan og terrasse på øverste etasjeplan. Mellom sykehjemmet og utbyggingsprosjektet for boliger, kontor og forretninger på nabotomten skal det bygges felles torgarealer.  

 Type bygg Sykehjem
 Byggested Ryfylkegata 55 , 4014 Stavanger
 Bruttoareal 18 000 m2
 Ferdigstillelse Årsskiftet 2017 / 2018
 Status Under bygging
 Kostnadsramme 470 mill. kr.
 Planer Reguleringsplan 2218
 Energiklasse B
 Prosjektleder Kirsti Steine-Aase

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen